top of page
TỔ CHỨC 
GIẢI ĐẤU RIÊNG    CỦA BẠN 
Logo balles png .png
Logo balles png .png
Bạn muốn chia sẻ niềm đam mê của bạn nhiều như chúng tôi?
Tổ chức giải đấu của bạn ngày hôm nay.
Cần cơ sở vật chất tốt nhưng muốn duy trì sự độc lập?
Liên hệ với chúng tôi và sử dụng các cơ sở của chúng tôi cho các sự kiện của bạn.
Chúng tôi hiểu nhu cầu của bạn và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn
khả năng tổ chức sự kiện của riêng bạn
GIẢI ĐẤU MASD TENNIS 2019

Logo balles png .png
Một trong những giải đấu tự tổ chức năm 2019
bottom of page