top of page

Giải đấu cho trẻ nhỏ

Logo balles png .png

Bạn cũng có thể tham gia khi bạn còn trẻ! TFL là một sân chơi để học hỏi và trở nên tốt hơn!

Đăng ký tham gia giải đấu quần vợt mini tiếp theo 

Lưu ý: Tất cả các giải đấu đều sẽ bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Register

To register, please take the time to fill out the information below.

bottom of page