top of page

Giấy phép

 của bạn

Bạn sẽ nhận được giấy phép của bạn một vài ngày sau khi đăng ký và thanh toán. Giấy phép này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

 

Giá là 600.000 đồng cho một mùa từ ngày đăng ký và ngày thanh toán của bạn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 

Xếp hạng của bạn sẽ được tính hai lần trong năm 2020 và bạn sẽ nhận được thông báo với xếp hạng mới của mình vào giữa tháng 6 năm 2020 và vào cuối tháng 12 năm 2020.

Tự đánh giá xếp hạng của bạn

Logo balles png .png

Mục tiêu của chúng tôi tại Tennis Fans League là tạo cơ hội cho mọi người phát triển thành người chơi, đây là lý do tại sao bạn cần bắt đầu bằng cách tự đánh giá bản thân tại điểm xuất phát. Không có vấn đề gì nếu bạn không chắc chắn về xếp hạng của mình, hãy hỏi chúng tôi và chúng tôi có thể đánh giá giúp bạn!

Đăng ký nhận

giấy phép

Để đăng ký hãy điền những thông tin dưới đây

bottom of page